Genius Antwerp Podcast: Bruggen Bouwen Tussen Hoger Onderwijs en Werkveld

Welkom bij de Genius Antwerp Podcast, een boeiend initiatief dat tot stand is gekomen dankzij de onmisbare steun van AUHA (Associatie Universiteit Antwerpen en Hogescholen). Ons kerndoel is helder en inspirerend: “Bruggen bouwen tussen hoger onderwijs en het werkveld.” In deze podcast brengen we vooraanstaande vertegenwoordigers van het hoger onderwijs en deskundigen uit het werkveld samen om diepgaande gesprekken te voeren over de huidige maatschappelijke trends.

In een snel veranderende wereld is het essentieel dat het hoger onderwijs en het bedrijfsleven nauw met elkaar samenwerken. Genius Antwerp streeft ernaar om de kloof tussen deze twee werelden te verkleinen door middel van zinvolle dialogen en het delen van kennis en inzichten. Onze podcast biedt een platform waar experts van beide zijden van de medaille samenkomen om te discussiëren over de meest dringende maatschappelijke kwesties.